Är produkter från Libresse säkra att använda?

Alla hygienprodukter från Libresse är säkra att använda i sina avsedda syften och innehåller vanliga material som har använts på ett säkert sätt i en mängd olika absorberande hygienprodukter under många år och av miljontals kvinnor över hela världen. Råmaterialen väljs i allmänhet ut för deras förmåga att suga upp och hålla inne vätskor, för att undvika läckage och ge en bekväm känsla.

Dessutom samarbetar vi med EDANA, den internationella branschorganisationen för nonwoven-produkter och relaterade industrier, för att garantera att vi uppfyller de strängaste miljökraven och de högsta produktsäkerhetsstandarderna. Edanas medlemmar har frivilligt åtagit sig att uppfylla höga kvalitets- och säkerhetskrav vad gäller absorberande hygienprodukter.