Vad har ni för krav på era leverantörer?

Samtliga leverantörer till Essitys (företaget bakom Libresse) absorberande hygienprodukter måste uppfylla strikta krav avseende produktsäkerhet, kvalitet, goda hygienförhållanden, spårbarhet, miljö- och kemikaliekrav. Dessutom måste de uppfylla Essitys uppförandekod som definieras i företagets Global Supplier Standard. För att säkerställa produktsäkerheten är materialspecifikationer upprättade och överenskomna med leverantörerna i kvalitetsavtal.