Finns det ämnen från djur i era produkter eller är de veganska?

I regel inte. Våra hygienprodukter innehåller inte några ämnen som omedelbart härrör från djur. Det skulle vara emot den omsorgsanda som genomsyrar allt vi gör. Inte heller utför vi några djurtester på våra produkter, förutom när detta krävs av lagen.

Å andra sidan är processen för hur våra produkter tas fram komplex, och även om vi tror att risken är liten, kan vi inte med absolut säkerhet garantera att det inte finns någon del i leverantörskedjan där material som används som har kommit i kontakt med material som kommer från djur. Därför kan vi inte riktigt kalla våra produkter för ”veganska” - eftersom vi inte med totalt säkerhet kan veta.