Använder ni er av genmodifierat material i era produkter?

GMO - genomodifierade organismer - är något vi är lite oroliga över och därför använder vi inte träfibrer som kommer från genmodifierade träd.

Dessutom tillåter inte de nuvarande skogsbruken FSC (Forest Stewardship Council) och Programme for Endorsement of Forest Certification (PECF) något användande av genmodifierade organismer inom skogsbruk. Så vi är inte ensamma om vår oro.

I våra produkter används bara nya fibrer som antingen är FSC- eller PEFC-certifierade.