Vad gör ni för att minska användningen av plast?

Vi försöker hela tiden minska plastanvändning och använder endast plast i våra produkter och förpackningar när detta är nödvändigt för att säkerställa att produkterna inte bara är rena utan även säkra att använda och uppfyller sin hygieniska funktion. Dessutom hittar vi hela tiden nya sätt att använda mindre och mindre material i våra produkter, inklusive plast, samtidigt som vi ökar vår användning av förnybar eller återvunnen plast. Ett exempel på detta är vår optimerade användning av sträckfilm, som har gjort det möjligt för oss att dra ner på plastanvändningen vid våra europeiska pappersbruk.

Vi är genom Essity som äger Libresse, en aktiv medlem av Ellen MacArthur-fondens plastinitiativ ”New Plastic Economy”. Vårt mål är att uppnå 100% återvinningsbarhet för alla våra förpackningar, och vi strävar redan efter att nå det ambitiösa målet att tillverka 85% av våra förpackningar med förnybart eller återvunnet material vid år 2025.