Använder ni optiska vitmedel i era produkter?

Ja, ibland använder vi optiska vitmedel för lim som används till specifika material som resårband för att bestämma beståndsdelarna korrekta plats när vi sätter ihop produkten. Dessa lim utsätts alltid för en grundlig bedömning av produktsäkerhetsteamet.

Spår av optiska vitmedel kan uppstå genom återvunna fiber i pappersprodukter. Men vi använder inte avsiktligt optiska vitmedel i pappersproduktionsprocessen, med ytterst få tekniska undantag där endast optiska vitmedel som är godkända för att komma i kontakt med mat används.