Inga material i några av våra hygienprodukter är blekta med klorgas (elementärt klor). De blekningsmetoder som vi godtar (för vår cellulosamassa och viskosfiber) är ECF (elemental chlorine free) och TCF (totally chlorine free). Dessa anses vara de bästa tillgängliga metoderna enligt European Industrial Emissions Directive. Båda metoderna har en låg påverkan på miljön, eftersom de är baserade på moderna och effektiva procedurer och använder effektiv vattenrening. Dessutom är båda metoderna säkra i fråga om spår av oönskade kemikalier.