Använder ni återvunna material eller ingredienser i era produkter?

Absolut. Hållbarhet är något som Essity prioriterar högt för alla sina varumärken, inklusive Libresse. Vi strävar efter att utveckla produkter och tjänster som förbättrar människors hälsa samtidigt som de minskar vårt klimatmässiga fotavtryck. Användandet av återvunnet material i våra produkter är ett utmärkt sätt att göra detta. Till exempel använder vi mer än 40% återvunna fibrer i vår globala mjukpappersproduktion.

Vi hittar också hela tiden nya sätt att få ”mer från mindre” med tunnare eller komprimerade produkter som fungerar ännu bättre, samtidigt som de kräver mindre material och genererar mindre avfall.

I slutändan är vårt mål att bidra till ett återvinningssamhälle. Det innebär att vi utforskar nya tillverkningsmöjligheter och använder förnybara och återvunna material samt hittar nya sätt att tillverka våra produkter och förpackningar på mer återanvändningsbara och återvinningsbara sätt.