Finns det cancerframkallande ämnen i era produkter?

Det finns inga tillsatta kemikalier i våra produkter som är skadliga för den som använder dem. Det finns heller inga ämnen i produkterna som kan orsaka cancer. Sen är det ju så att kemikalier finns överallt i naturen och följaktligen kan några finnas i restmängder i våra material och produkter. Men dessa restmängder är minimala och fullständigt säkra.

Vår globala leverantörsstandard, som sätter standarden som våra leverantörer måste följa, förbjuder på ett mycket klart sätt all avsiktlig användning av cancerframkallande ämnen (d.v.s. ämnen som kan orsaka cancer) och mutageniska ämnen (d.v.s. ämnen som kan orsaka mutationer) i de råmaterial som vi använder i våra produkter. Vi använder dem inte heller i produktionsprocessen.

Det du kan vara 100 % säker på är att våra produkter inte innehåller några cancerframkallande ämnen i mängder som är ens tillnärmelsevis farliga.

Läs mer om hur Libresse jobbar med produksäkerhet HÄR