Innehåller era produkter några potentiellt farliga kemikalier?

Vi använder inte kemikalier i koncentrationer som kan vara skadliga. Många potentiellt farliga kemikalier förekommer ofrånkomligen i små mängder i såväl naturliga som syntetiska material – från delar per miljon (ppm) till delar per biljon (ppb) eller delar per triljon (ppt). Som jämförelse: en ppt motsvarar en sekund på 32 000 år.

För att vårt produktsäkerhetsteam ska ge sitt godkännande, krävs att kemikalien måste klara vår hårda produktsäkerhetsbedömning, för att se till att potentiella spår av kemikalier inte finns i koncentrationer som är högre än det som anses säkert enligt senaste vetenskapliga data.

Läs mer om hur Libresse jobbar med produksäkerhet