I regel inte. Vi genomför inte sensitiseringstester på vare sig människor eller djur – med andra ord gör vi inga tester som tittar efter specifikt efter allergiska reaktioner.

Däremot gör vi hudirritationstester på människor. Tester som tittar efter tillfälliga rodnader, torrhet eller klåda vid kontakt med ett visst ämne. Våra absorberande hygienprodukter (d.v.s. bindor, tamponger, mensskydd eller menstrosor) följer strikta tillverkningsprocedurer för att se till att de är säkra och skonsamma för huden.

Vår globala leverantörsstandard förbjuder användandet av ämnen som uppfattas som allergena, förutom när produkterna innehåller doftämnen, då är de etiketterade på ett tydligt sätt. Men dessa doftämnen testas grundligt så att de är säkra att använda på avsett sätt.

Läs mer om hur Libresse jobbar med produksäkerhet